Fietstocht ‘Langs de Resten van de Gouden Eeuw’

10 augustus 2019 1 dagen

Het jaar 2019 is het jaar van Rembrandt en De Gouden Eeuw. Ook De Schierstins levert hieraan een bijdrage met een fietstocht op zaterdag 10 augustus ‘Langs resten van de Gouden Eeuw’. De deelnemers mogen ook de exposities in De Schierstins zonder extra entreegeld bezichtigen, zoals de prachtige tentoonstelling van de expressionistische Friese schilder Jan Frearks van der Bij. Dokkum was in de Gouden Eeuw maar ook nu nog het centrum van noordoost Friesland. Enkele mooie panden aan de Zijl met trapgevels stammen uit die tijd. Maar ook de wallen van Nederlands noordelijkste stad dateren uit de roemrijke 17e eeuw. De Stroobosser Trekvaart tussen de Bonifatiusstad en de grens met de provincie Groningen werd in die tijd gegraven. Het kostte de stad zoveel geld, dat ze er bijna aan failliet ging. De fietsers komen ook langs de oostkant van Ryptsjerk, waar de schoonvader van Rembrandt zijn zomerverblijf had aan de Oosterdijk. Burgemeester Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van Leeuwarden, noemde zijn buitenplaats Ulenburgh-state. Het adellijk gebouw is in 1708 afgebroken. Ongetwijfeld heeft Nederlands grootste schilder hier ook wel eens een zomerdag vertoeft met zijn vrouw Saskia.

Lengte: Ongeveer 40 km
Start: 11.00 tot 13.00 uur
Sluiting: 17.00 uur
Deelname: € 5,00 (donateurs € 4,50) beide incl. 1 consumptie. Voor kinderen t/m 16 jaar is de fietstocht gratis.