Hegebeintum aan snee

30 juli 2022 1 dagen

Op de laatste zaterdag van de maanden mei, juni, juli en augustus worden er archeologische activiteiten georganiseerd in en om het bezoekerscentrum van Terp Hegebeintum. Komende zaterdag 30 juli staat een lezing van Dr. Egge Knol op het programma. Naast een vermaard verteller is hij een bekende archeoloog en werkt hij als conservator Groninger Cultuurhistorie bij het Groninger Museum. Hij publiceerde onder andere over de opgravingen van Oosterbeintum en Hegebeintum. Komende zaterdagmiddag zal hij vertellen over de vroegmiddeleeuwse grafrituelen in Hegebeintum. In de jaren 1904-1907 werd tijdens de commerciële terpafgraving te Hoogebeintum een grafveld aangetroffen met zowel crematieresten als lijkbegravingen. De meegegeven urnen en grafgiften dateerden dit grafveld op 400-825 na Christus. Hegebeintum was het eerste grote grafveld in het Noorden dat wetenschappelijk onderzocht werd onder leiding van Mr. P.C.J.A. Boeles. Het grafveld met bijzondere vondsten heeft een grote rol gespeeld in discussies over Friesland in de vroege middeleeuwen en is samen met het grafveld van het naburige Oosterbeintum nog altijd van betekenis. De vondsten vormen het hart van de prijswinnende expositie (Vredeman de Vries 2021) die u in het Kennis- en Ynformaasjesintrum kunt bezoeken samen met de wisselexpositie van It Fryske Gea over de Terp fan de Takomst.

De titel van de lezing is “Hegebeintum aan snee” en begint om 14.00 uur.

De lezing is gratis. Voor het bezoeken van de vaste expositie gelden de normale toegangsprijzen.