Kuieren “rond het goud van Wijnaldum”

12 oktober 2019 1 dagen

In het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseert het Archeologisch Steunpunt van Wijnaldum een begeleide herfstwandeling van 6 km. Wat vertellen de terpen ons eigenlijk, wat hebben ze voor archeologische waarde?

In een van terpen (de Tjitsmaterp) werd in 1953 een bijzondere fibula, een mantelspeld, gevonden. Deze mantelspeld ligt nu in het Fries Museum in Leeuwarden. Dit sieraard is zeer kostbaar, omdat het versierd is met goud en ingelegd met rood almandijn, afkomstig uit India!

De wandeling begint dan ook met het kijken naar enkele van de vondsten die op en rond de terpen gedaan zijn. Wat kunnen deze ons over onze geschiedenis vertellen?
Na een bezoek aan de Terpentoer wandel je via het deels onverharde pad langs de Ried. Onderweg hoor je alles over het ontstaan van de terpenrij ten oosten van het dorp.
Ook besteden we aandacht aan de grootschalige opgravingen in de jaren 90. Het is onmogelijk alles te vertellen over de vele vondsten maar wel zal blijken dat de Tjitsmaterp ooit een zeer bijzondere plek was langs de Riedslenk.

Al kuierend rond de beroemdste terpenrij van Friesland komen we ook langs de eeuwenoude boerderij Okkingastate. Nu zit hier een modern en biologisch melkveebedrijf.

Honden aangelijnd toegestaan.
Deelname is op eigen risico.

Draag stevige schoenen.

Kinderen 5 tm 12 jaar € 2,50