Sint Annaparochie in beeld – uit vervlogen tijden

11 september 2021 79 dagen

Verlengd zomer 2022!

Dit seizoen in de Yeb Hettinga Skoalle te Firdgum, Camstrawei 18:

Sint Annaparochie in beeld – uit vervlogen tijden. Met: