Terp Hegebeintum – een klim waard

19 juni 2022 1 dagen

Welkom aan de voet van de hoogste terp van Nederland! Ga tijdens de Archeologiedagen op zondag 19 juni mee met de rondleiding van archeoloog Johan van Gent door de, met de Vredeman de Vries prijs bekroonde, expositie over terpen in ons Archeologisch Steunpunt Terp Hegebeintum.

Waarom werden terpen gemaakt, wanneer, en waar zijn ze (ook nu nog) te vinden? Ook is er informatie over de grafcultuur uit de terpentijd: hoe werd er toen begraven en welke grafgiften werden er gegeven? Wat vertelt dat over het leven in die tijd? En bovenop een terp staat meestal een kerk: waarom en wat voor kerken zijn er allemaal? Het antwoord op deze vragen kun je vinden in onze nieuwe expositie!

Daarnaast is er gelegenheid om onder leiding van een gids de hoogste terp van Nederland met de bijzondere romaanse kerk met rouwborden te bezoeken.