Boekenmarkt Andreaskerk

13 april 2024 1 dagen

Traditionele boekenmarkt in Wijnaldum.

Deze, jaarlijks terugkerende, markt wordt georganiseerd door de Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum.

Ook dit jaar is er weer keuze uit soms bijna nog nieuwe boeken en een groot assortiment 2e hands boeken.

Daarnaast worden er oude Bijbelse schoolplaten verkocht. De platen, zowel in kleur als zwart-wit, werden onlangs teruggevonden op de zolder van de Andreaskerk. De zwart-wit platen zijn ontworpen door tekenaar/lithograaf Johannes Bytel uit Leiden (1859-1916).

Omdat Steunpunt Wijnaldum (in samenwerking met TerpenLand – de Steunpunten van Oude Bildtzijl, Firdgum en Hegebeintum) bezig is met het vernieuwen van het interieur, is de locatie tijdelijk gesloten. Daarom vindt de boekenmarkt dit jaar plaats in de kerk.

Een mooie gelegenheid om de kerk, gebouwd in de 15e eeuw, eens van binnen te bewonderen. In een nis ligt een fragment van een altaarsteen van voor 1580. Ook de prachtig bewerkte preekstoel is het bekijken waard.

Adres: Tsjerkepaed 1, 857 BJ Wijnaldum.

Parkeren voor bezoekers: in de parkeervakken, ter hoogte van Buorren 6 en bij Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1.

Zie ook: https://www.winaam.nl/archeologie/