Archeologie.frl
Druifstreek 63 8911 LH Leeuwarden

058 870 01 30 info@erfgoedpubliek.nl

Over ons

Oer ús

Verspreid over de Provincie Fryslân zijn in de afgelopen twee decennia 11 Archeologische Steunpunten ingericht met kleine tentoonstellingen waarin een lokaal thema wordt belicht. Hoewel deze thema’s vaak van toepassing zijn op een wat groter gebied, bevindt een steunpunt zich op een karakteristieke plek waar een bepaald thema duidelijk tot uitdrukking komt. De Archeologische Steunpunten zijn meer dan alleen tentoonstellingen: door het organiseren van activiteiten brengen zij vrijwilligers, wetenschappers en inwoners – van jong tot oud – bij elkaar.

Sinds 2015 begeleidt en adviseert Stichting Erfgoed & Publiek de Steunpunten bij zowel hun publiekstaak als op archeologisch inhoudelijk vlak. De Archeologische Steunpunten kunnen er terecht voor zowel basisondersteuning als extra ondersteuning bij specifieke onderwerpen.

Meer weten over Stichting Erfgoed & Publiek?Meer weten
Contact opnemenContact

 

Basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit structurele ondersteuning. Sinds 2015 is Stichting Erfgoed & Publiek het eerste aanspreekpunt voor de Archeologische Steunpunten. De steunpunten kunnen hier met al hun vragen terecht op het gebied van publieksbereik, educatie, tentoonstellingen, bruiklenen, inhoudelijke archeologische zaken en de organisatie van archeologische activiteiten.

Daarnaast valt ook de actualisering en het onderhoud van deze website onder de basisondersteuning, evenals de structurering van de verkoop van de themaboeken. Verder organiseert Stichting Erfgoed & Publiek met enige regelmaat een bijeenkomst voor alle Archeologische Steunpunten, om het netwerk op het gebied van archeologie in Fryslân te onderhouden en te versterken.

Extra ondersteuning bij specifieke onderwerpen

Uit de basisondersteuning vloeien een aantal punten voort die betrekking hebben op specifieke onderwerpen en Steunpunten. Stichting Erfgoed & Publiek kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van plannen voor de actualisering van presentaties, een betere bewegwijzering en andere specifieke langetermijnwensen van Steunpunten.

Concrete plannen voor bovengenoemde zaken worden altijd in overleg met de Provincie opgesteld. Dit geldt ook voor de onderwerpkeuze en de inhoudelijke invulling van de Steunpunten. Ook de prioriteitstelling van de actualisering wordt in overleg met de provincie uitgewerkt.

Stichting Erfgoed & Publiek is de provinsjale organisaasje dy’t de Archeologische Steunpunten yn Fryslân stipet. Wy diele advys en kennis op it gebiet fan bedriuwsfiering, organisaasje en publyk, dêrûnder edukaasje. Gearwurkje op provinsje- en erfgoedbreed nivo stiet dêrby sintraal.

Fanôf 2015 begeliedt en advisearret Stichting Erfgoed & Publiek de Argeologische Steunpunten by sawol har taken foar publyk as op archeologisch ynhâldlik flak. De Archeologische Steunpunten kinne der terjochte foar sawol basis stipe as ekstra stipe by spesifike ûnderwerpen.