Boeken

Meer weten over archeologie in Fryslân? De meeste Archeologische Steunpunten hebben een eigen themaboek in de reeks ‘Archeologie in Fryslân’. Deze themaboeken zijn verkrijgbaar bij de Steunpunten maar kunnen ook besteld worden via deze website. De opbrengst gaat in beide gevallen naar de Steunpunten. Meerdere boeken tegelijk bestellen? Laat ons in het bericht weten welke titels of aantallen je wilt ontvangen.

11. De Schierstins, middeleeuws torenkasteel in Feanwâlden

€ 15,90

Archeologie in Fryslân deel 11. In de late middeleeuwen was het Friese landschap bezaaid met kleine kastelen. Recente wetenschappelijke onderzoeken wijzen op de aanwezigheid van 700 versterkte adellijke woonhuizen. In […]

Meer informatie
boek zodenhuis

Het zodenhuis van Firdgum

€ 24,95

Het Fries-Groningse kustgebied vormt een van de rijkste archeologische landschappen van Nederland. Het bestond oorspronkelijk uit vruchtbare kweldergebieden: een weids en boomloos landschap waarin het goed boeren was, mits men […]

Meer informatie

1. Begraven op de terpen in Ferwerderadiel

€ 4,95

Archeologie in Fryslân deel 1. Terpen zijn karakteristieke elementen in het Noord-Nederlandse landschap. Helaas is het grootste deel van de terpen in de loop der tijd afgegraven voor de winning […]

Meer informatie

2. De Koningsterp van Wijnaldum

€ 4,95

Archeologie in Fryslân deel 2. Tussen 1991 en 1993 werd er onder grote publieke belangstelling een opgraving uitgevoerd op de terp Tjitsma bij Wijnaldum. In de pers verschenen krantenkoppen als […]

Meer informatie
1 2 3
Boeken bestellen bij Archeologie.frl