3. Van Middelzee tot Bildt

Prijs € 4,95 (tijdelijk uitverkocht)
Bestel

Archeologie in Fryslân deel 3.

We schrijven 1398. De graaf van Holland, Albrecht van Beieren, heeft zojuist zijn oude aanspraken op Fryslân kracht bijgezet en dit gebied, door hem “Oistvrieslant” genoemd, met militaire macht bezet. Vanuit zijn nieuwe steunpunt Stavoren geeft hij zijn trouwe volgelingen delen van het nieuwverworven land in leen, als dank voor hun hulp. Zo wordt op 11 augustus van dat jaar Arend, heer van Egmond en IJsselstein, de nieuwe heer van het eiland Ameland en van een “Uytland (buitendijks land) gheheten Bil,” het huidige Bildt.

Tijdens de Friese bedijkingen in de Late Middeleeuwen (1200-1500) waren tussen Minnertsga en Hallum schier bolvormige slikken opgebild (gegroeid, opgewassen). In 1505 startten Hollandse dijk- en slikwerkers en Friezen van het aangrenzende oudland met de bedijking van de vruchtbare begroeide kwelders. In dit gebied zouden later graan en puike pootaardappelen groeien. Langs de dijken en in de dorpen ontwikkelde zich in de loop der tijd bovendien een gemeenschap met een geheel eigen karakter. Tot op de dag van vandaag spreken de bewoners van het Bildt hun eigen, van het Fries afwijkende, streektaal.

Dit boek begint met een overzicht van de eeuwenlange strijd van de Friezen tegen het water –  een verhaal dat al zo’n 2500 jaar geleden aanvangt. De nadruk ligt echter op de laatste fase van de bedijkingsgeschiedenis en de Late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Met de inpoldering van het Bildt werd immers de kroon gezet op de bedijkingsgeschiedenis van Fryslân. De inpoldering van bijna 7000 hectare land was een prestatie die niet meer zou worden geëvenaard: na 1600 kwam het in Fryslân niet meer tot grootschalige bedijkingen.

In de reeks Archeologie in Fryslân komen de verschillende historische landschappen van Fryslân aan bod. Elk deel biedt een overzicht van de resultaten van oud en nieuw onderzoek naar de wisselwerking tussen het landschap en zijn bewoners door de eeuwen heen.

ZOWEL EEN NEDERLANDSTALIGE ALS EEN UNIEKE BILDTSE UITGAVE VERKRIJGBAAR
Nu voor een speciale prijs: slechts 4,95!

Auteur: Meindert Schroor
Formaat: 21×25 cm
Omvang: 80 blz.
Uitgave: 2000