Steunpunten overzicht

De Archeologische Steunpunten in Friesland zorgen samen voor het blijven bestaan en uitdragen van de lokale archeologie en verhalen uit de omgeving. Verspreid over de Provincie Fryslân staan 10 archeologische steunpunten die met exposities en activiteiten lokale thema's belichten.

Buitenpost Buitenpost
Feanwâlden Feanwâlden
Firdgum Firdgum
Hegebeintum Hegebeintum
Kollum Kollum
Leeuwarden Leeuwarden
Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl
Rinsumageest Rinsumageast
Sneek Sneek
Wijnaldum Wijnaldum