Firdgum

Het Archeologisch Steunpunt in Firdgum laat zien hoe de zodenhuizen eruitzagen die in de vroege middeleeuwen op veel terpen in Friesland werden gebouwd.

De terp van Firdgum is opgeworpen op één van de meest noordelijke kwelderwallen van Westergo. Een deel van de terp van Firdgum is in 2011 opgegraven door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze opgraving zijn onder andere delen van huispodia en waterputten gevonden die zijn opgebouwd uit kwelderzoden. Een kwelderzode is een plag die met de schep op de kwelder werd gestoken en gebruikt werd als ‘bouwsteen’. Er werden complete huizen gebouwd van zoden. Met de plattegrond van een zodenhuis die in het Groningse terpdorp Leens is gevonden is zo’n vroegmiddeleeuws zodenhuis nagebouwd in Firdgum.

Het zodenhuis vormt het belangrijkste onderdeel van het Archeologisch Steunpunt in Firdgum. Het huis is ingericht met replica’s van vroegmiddeleeuwse archeologische vondsten. Het huis is in de zomermaanden open voor publiek en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, ook voor gezinnen en schoolklassen. Een unieke ‘vroegmiddeleeuwse ervaring’! In het naastgelegen Yeb Hettinga Museum is een expositie te zien gericht op historische en archeologische bouwwijzen. Ook zijn er vondsten te zien die door amateurarcheologen zijn gedaan op de terpen bij Firdgum.

Het steunpunt is actief in het samenwerkingsverband Terpenland. Door Terpenland worden regelmatig ‘terpendagen’ georganiseerd met archeologische activiteiten. Je kunt als bezoeker bijvoorbeeld je eigen bodemvondsten meenemen, die een archeoloog samen met je bekijkt en beoordeelt.

Vondsten

Steunpunt informatie
Faciliteiten