Steunpunten overzicht

De Archeologische Steunpunten in Friesland zorgen samen voor het zichtbaar maken van de lokale archeologie en het uitdragen van verhalen uit de omgeving. Verspreid over de Provincie Fryslân staan 11 Steunpunten die met exposities en activiteiten lokale thema's belichten.

Buitenpost Buitenpost
Burgum Burgum
Dokkum Dokkum
Feanwâlden Feanwâlden
Firdgum Firdgum
Hegebeintum Hegebeintum
Kollum Kollum
Leeuwarden Leeuwarden
Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl
Sneek Sneek
Wijnaldum Wijnaldum