Sneek

Archeologisch Steunpunt Sneek –
Veenterpen

In het Archeologisch Steunpunt van Sneek is een tentoonstelling te zien die het verhaal van Sneek en omgeving vertelt aan de hand van archeologische vondsten. Het verhaal begint rond het jaar 0, toen er rondom Sneek mensen op kleine terpen leefden. Zo’n 1000 jaar later ontstond het dorp Sneek, dat later uitgroeide tot stad.

Als er in de stad, of in de omgeving van Sneek, wordt gebouwd of een weg wordt aangelegd, komen er vaak weer nieuwe vondsten boven. In Sneek is een enthousiast team van amateurarcheologen actief om deze geschiedenis steeds verder te ontrafelen. Daarom zijn in één van de vitrines telkens actuele vondsten te zien. Bij het Steunpunt werken vrijwilligers van de Vereniging Historisch Sneek. Zij kunnen veel vertellen over de opgravingen en het verhaal van Sneek.

Het Archeologisch Steunpunt is gevestigd in de bibliotheek van Sneek.

Vondsten

Steunpunt informatie
Faciliteiten
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers