Boeken

Meer weten over archeologie in Fryslân? De meeste Archeologische Steunpunten hebben een eigen themaboek in de reeks ‘Archeologie in Fryslân’. Deze themaboeken zijn verkrijgbaar bij de Steunpunten maar kunnen ook besteld worden via deze website. De opbrengst gaat in beide gevallen naar de Steunpunten.

Meerdere boeken tegelijk bestellen? Laat ons in het bericht weten welke titels of aantallen je wilt ontvangen.

boek zodenhuis

Het zodenhuis van Firdgum

€ 24,95

Het Fries-Groningse kustgebied vormt een van de rijkste archeologische landschappen van Nederland. Het bestond oorspronkelijk uit vruchtbare kweldergebieden: een weids en boomloos landschap waarin het goed boeren was, mits men […]

Meer informatie

1. Begraven op de terpen in Ferwerderadiel

€ 4,95

Archeologie in Fryslân deel 1. Terpen zijn karakteristieke elementen in het Noord-Nederlandse landschap. Helaas is het grootste deel van de terpen in de loop der tijd afgegraven voor de winning […]

Meer informatie

2. De Koningsterp van Wijnaldum

€ 4,95

Archeologie in Fryslân deel 2. Tussen 1991 en 1993 werd er onder grote publieke belangstelling een opgraving uitgevoerd op de terp Tjitsma bij Wijnaldum. In de pers verschenen krantenkoppen als […]

Meer informatie

3. Van Middelzee tot Bildt

€ 4,95 (tijdelijk uitverkocht)

Archeologie in Fryslân deel 3. We schrijven 1398. De graaf van Holland, Albrecht van Beieren, heeft zojuist zijn oude aanspraken op Fryslân kracht bijgezet en dit gebied, door hem “Oistvrieslant” […]

Meer informatie
1 2 3 4
Boeken bestellen bij Archeologie.frl
  • Alle boeken overzichtelijk op een rij
  • Verkoop namens de Steunpunten
  • Ek te krijen yn it Frysk!
  • Deel 3: speciale Bildtse uitgave
  • Verzending via PostNL