Wijnaldum

Archeologisch steunpunt Wijnaldum –
Koningsterp

Archeologen weten het bijna zeker: ooit woonde er een machtige Friese koning op de Wijnaldumer terp. Het noordwesten van Friesland (Westergo) was in de vroege middeleeuwen een centrum van rijkdom, macht en edelsmeedkunst. Vooral rondom Wijnaldum zijn opzienbarende goudvondsten gedaan. Hieruit wordt duidelijk dat dit gebied een voorname positie innam binnen het Friese koninkrijk van die tijd. In het archeologisch steunpunt van Wijnaldum wordt deze geschiedenis zichtbaar gemaakt. De meest spectaculaire vondst van dit dorp is een grote gouden fibula, het beroemdste archeologische voorwerp van Friesland. Door de jaren heen zijn er vanaf halverwege de twintigste eeuw telkens verschillende stukjes van deze 6e-eeuwse mantelspeld gevonden, die daarmee steeds verder kon worden gereconstrueerd. Deze sierspeld is in het Fries Museum te Leeuwarden te bewonderen.

Het Steunpunt van Wijnaldum is gevestigd in de consistorie achter de kerk. Het Steunpunt is onderdeel van het samenwerkingsverband Terpenland en organiseert onder andere archeologiewandelingen langs de terpenreeks, onder leiding van een gids.

Activiteiten

21 jun
Avondterpenkuier Wijnaldum
25 mei
13 apr
01 mrt
Steunpunt informatie
Faciliteiten
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Bezoekersparkeerplaats aanwezig
Rondleidingen op aanvraag