Hegebeintum

Het Archeologisch Steunpunt van Hegebeintum: het verhaal van de hoogste terp van Friesland. Geheel nieuwe expositie, geopend in 2021 en winnaar van de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving!

Met een hoogte van ca. 9 meter boven NAP is de terp van Hegebeintum de hoogste terp van het Noord-Nederlandse en Duitse terpengebied. Het is daarnaast ook één van de oudste terpen: de terp was al rond 500 jaar voor Christus bewoond. Aan het begin van de twintigste eeuw is een deel van de terp afgegraven vanwege de vruchtbare terpaarde, tijdens deze afgravingen werden de resten van een vroegmiddeleeuws grafveld aangetroffen. In het Archeologisch Steunpunt komen stap voor stap al deze elementen aan bod. Bijzonder element in de expositie is de twaalf meter lange boorkern die de gehele opbouw van de terp laat zien, inclusief de lagen onder de terp! Het hoofdthema van het Steunpunt is het grafritueel. Opgravingen op de vroegmiddeleeuwse grafvelden van Hegebeintum en Oosterbeintum hebben veel informatie opgeleverd over de wijze van begraven en de bijbehorende rituelen met grafgiften. Hegebeintum is ook de vindplaats van terpdame Beitske van wie sinds 2015 een gezichtsreconstructie te zien is in het Fries Museum.

Het Archeologisch Steunpunt van Hegebeintum is onderdeel van het samenwerkingsverband Terpenland. Door Terpenland worden regelmatig ‘terpendagen’ georganiseerd met archeologische activiteiten.

Het bezoekerscentrum verzorgt daarnaast rondleidingen, onder andere over de terp naar het 12e eeuwse kerkje. Hier is een unieke collectie rouwborden te zien van adellijke families die in een stins nabij het dorp woonden.

Vondsten

Activiteiten

30 jul
Hegebeintum aan snee Hegebeintum
Steunpunt informatie
  • Adres:Pypkedyk 4
  • Plaats: Hegebeintum
  • Telefoon:0518 411783
  • Prijzen:
  • volwassenen€3,50
  • groep van min. 20 personen€3,00 p.p.
  • kinderen t/m 12 jaargratis
  • Bekijk website
Faciliteiten