Dokkum

Museum Dokkum –
Klooster Claercamp

Klooster Claercamp is rond 1165 gesticht door broeders van een Franse kloosterorde, de Cisterciënzers in de buurt van het Friese dorp Rinsumageest. Ze bouwden hier de eerste bakstenen gebouwen sinds het vertrek van de Romeinen in de 5e eeuw. Het klooster, gelegen op een 4 meter hoge terp genaamd Ringesheim, maakte gebruik van de uitstekende kleigrond in de omgeving voor de productie van bakstenen, bekend als kloostermoppen.

Tegen het midden van de veertiende eeuw telde het klooster ongeveer 700 monniken, en het terrein werd uitgebreid tot 60 hectare. Het eiland Schiermonnikoog, dat ook eigendom was van Klooster Claercamp, dankt zijn naam aan de grijze pijen (schier betekent grijs) gedragen door de monniken.

Het klooster heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis, omdat de monniken aanzienlijke waterstaatkundige werken hebben uitgevoerd die nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. Het was omringd door dubbele grachten gescheiden door een singel. Twee poortgebouwen dienden als toegang tot het klooster.

Tegen het einde van de middeleeuwen waren er maar liefst vijftig kloosters in het huidige Friesland en Groningen. Tijdens de Reformatie werden alle kloosters geconfisqueerd vanwege het verbod op katholieke erediensten door de Staten. Klooster Claercamp werd ontmanteld en afgebroken tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de 16e eeuw, uit angst dat het door de Spanjaarden zou worden gebruikt als aanvalsbasis.

In Museum Dokkum zijn verschillende voorwerpen te zien die herinneren aan Klooster Claercamp, waaronder een muntschat uit 1932 die op het kloosterterrein is gevonden, diverse kloostermoppen en gebruiksvoorwerpen.

Stichting Klooster Claercamp organiseert wandelingen en excursies langs de locatie van het klooster. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.kloosterclaercamp.nl/index.htm.

Steunpunt informatie
Faciliteiten
Rondleidingen op aanvraag