Leeuwarden

Archeologisch Steunpunt Leeuwarden –
Handelsstad

Het Archeologisch Steunpunt in Leeuwarden presenteert enkele prachtige archeologische vondsten afkomstig uit de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, is ontstaan op drie terpen die nog steeds zichtbaar zijn in de stad. Allereerst, de oudste terp, de Oldehoofsterterp, dateert uit de oudheid. Rond het begin van onze jaartelling bouwden boeren nabij de Middelzee woonheuvels, genaamd terpen, met behulp van plaggen. Deze bewoners leefden van akkerbouw en veeteelt. Maar in de 9e eeuw moesten zij plaatsmaken voor de bouw van de Sint-Vituskerk, het religieuze centrum voor de wijde omgeving. De bewoners verplaatsten zich naar de twee nabijgelegen terpen aan weerszijden van de rivier de Ee. Dit terpdorp groeide in korte tijd uit tot een centrum voor boeren en handelaren uit de omringende dorpen en van overzee. Hier vond handel plaats in onder andere vlees, leer, zuivel en wol. In de 13e eeuw slibde de Middelzee echter dicht en werd het gebied geleidelijk aan ingepolderd. Hierdoor verloor Leeuwarden grotendeels zijn handel op afstand en concentreerde het zich op regionale handel, dankzij de gunstige ligging aan water- en landroutes.

Het Archeologisch Steunpunt is gehuisvest in het Historisch Centrum Leeuwarden. Via de website van het HCL is een uitgebreide database van archeologische vondsten uit Leeuwarden beschikbaar en worden op de Facebookpagina ‘Archeologie in Leeuwarden’ interessante vondsten getoond en toegelicht.

Bovendien worden er regelmatig lezingen, wandelingen en fietstochten door historisch Leeuwarden georganiseerd. Het routeboekje ‘Sporen van de vroege geschiedenis’ is ook verkrijgbaar in het Historisch Centrum Leeuwarden.

Activiteiten

Steunpunt informatie
Faciliteiten
Museumwinkel aanwezig