Leeuwarden

Het Archeologisch Steunpunt in Leeuwarden vertelt het verhaal van het ontstaan en de bloei van de middeleeuwse handelsstad.

Leeuwarden, hoofdstad van Friesland, is ontstaan op drie terpen die nog steeds zichtbaar zijn in de stad. De oudste Leeuwarder stadsterp is de Oldehoofsterterp. Rond het begin van onze jaartelling bouwden boeren nabij de Middelzee met behulp van plaggen woonheuvels, de terpen. De bewoners  leefden van akkerbouw en veeteelt. In de 9e eeuw moest de bewoning wijken voor de bouw van de Sint-Vituskerk, religieus centrum voor de wijde omgeving. De bewoners verhuisden naar de twee verderop gelegen terpen aan weerszijden van het riviertje de Ee. Dat terpdorp groeide in korte tijd uit tot een centrum voor boeren en handelaren uit omliggende dorpen én van overzee. Er werd onder meer vlees, leer, zuivel en wol verhandeld. In de 13e eeuw slibde de Middelzee dicht en werd het gebied langzaam ingepolderd. Leeuwarden verloor daarmee grotendeels zijn verre handel. Gelegen aan een web van water- en landwegen concentreerde het stadje zich voortaan op handel in de eigen regio.

 

Het Archeologisch Steunpunt is gevestigd in het Historisch Centrum Leeuwarden. Via de website van het HCL is een uitgebreide database met hun Leeuwarder vondsten te raadplegen en op de facebookpagina ‘Archeologie in Leeuwarden’ worden interessante vondsten getoond en nader toegelicht.


Ook worden er regelmatig lezingen en wandelingen en fietstochten door historisch Leeuwarden georganiseerd. Een routeboekje is verkrijgbaar in het Historisch Centrum.

Activiteiten

Steunpunt informatie
Faciliteiten
Museumwinkel aanwezig