Dag van de Amateurarcheologie

01 juni 2024 1 dagen

Met waardebepaling deskundigen!

Steeds meer liefhebbers gaan met een metaaldetector op pad, op zoek naar gouden munten en oude wapens. Voor deze en andere amateurarcheologen is de Dag van de Friese Amateurarcheologie, met onder andere determinatie en ontmoeting. Het is op zaterdag 1  juni van 11.00-17.00 uur in de Schierstins te Feanwâlden.

Veel van wat in de grond gevonden is, is via handel of het geven van geschenken hier terecht gekomen, zoals buitenlandse munten en aardewerk. Tijdens de Dag van de Friese Amateurarcheologie kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien.

In elk geval de jonge, maar ervaren vrijetijds-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Ook het Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) van de Fryske Akademy is meestal presenten deskundige Lútzen Haak.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door Robbert Velt. Hij gaf een aantal jaren geleden een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij meer van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten.

Voor inlichtingen: info@schierstins.nl en tel. 0511-472937.