Dag van de Amateurarcheologie 2022

11 juni 2022 1 dagen

Dag van de Amateurarcheologie – met waardebepaling door deskundigen
Zaterdag 11 juni van 11.00-17.00 uur in de Schierstins te Feanwâlden.

Zo nu en dan zie je ze: mensen met een metaaldetector, op zoek naar gouden munten en oude wapens. Voor deze en andere amateurarcheologen is de Dag van de Friese Amateurarcheologie. Tijdens deze dag kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien. In elk geval de jonge, maar ervaren vrijetijds-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Mogelijk is ook het Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) van de Fryske Akademy aanwezig.

Robbert Velt laat tevens een van zijn meest bijzondere recente vondsten zien: een gouden munt van de Franse koning Philippe VI de Valois (1328-1350), waar een muntfibula van is gemaakt. Deze muntfibula houdt vanwege het zogenaamde Ankerkruis verband met de kruistochten. Dat zo´n munt van goud is, maakt hem heel speciaal. Hij wordt dan dit najaar ook in het Friese Museum tentoongesteld.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de officiële Friese archeologische steunpunten. Voor inlichtingen: info@schierstins.nl en tel. 0511-472937. De (verlaagde) entree op deze dag is € 3,50 (donateurs Schierstins € 2,50)