Lezing door Robbert Velt

01 maart 2024 1 dagen

GEHEIMEN IN DE FRIESE GROND

Robbert Velt, geboren en getogen in de Friese hoofdstad, neemt je mee terug naar de middeleeuwen. De tijd van adel en geestelijken. Er waren toen meer dan 800 kasteeltjes in Friesland (ook wel steenhuizen of stinzen genoemd). De Friezen waren een geducht krijgersvolk. Hoewel Friesland een relatief klein dunbevolkt gebied was, bleek het toch niet gemakkelijk inneembaar voor indringers. Dit kwam onder andere door de eerder genoemde stinzen.

Robbert Velt is een autodidact op het gebied van bodemvondsten uit de late Middeleeuwen.
Een paar jaar geleden heeft hij de fibula van Swichum gevonden en deze is door het Fries Museum verworven. Daarnaast heeft hij nog een aantal belangrijke vondsten op zijn naam staan. De gehele verzameling van Robberts vondsten geeft een mooi beeld van de vroege en late middeleeuwen.
Naast onderzoek verzorgt Velt ook lessen op basisscholen en geeft hij lezingen.
Door zijn vondsten komen de Friese late middeleeuwen (de stinzenperiode) weer tot leven. Laat je door Robbert meenemen in deze tijd van ridders, priesters, edelen, kloosters en kastelen.

Aanvang: vrijdag 1 maart om 20.00 uur.

 

Organisatie: Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

Archeologisch Steunpunt