Begraven op de terpen in Ferwerderadiel (vermelden; copyright Uniepers Uitgevers)