12. De Midden-Steentijd in Fryslân

Prijs € 15,90
Bestel

NIEUW!! Archeologie in Fryslân deel 12.

Zo’n 8.000 jaar geleden was Fryslân één grote wildernis. Een uitgestrekt oerbos, afgewisseld met open plekken, werd doorsneden door vele kleine waterstromen en werd bewoond door wilde dieren. Door dit landschap trokken kleine groepen jager-verzamelaars, levend van wat het land, de lucht en het water hen bood. We noemen deze periode de Midden-Steentijd of het Mesolithicum.

In dit boek kijken we naar de vele vondsten en opgravingen die samen het verhaal van het Friese Mesolithicum vertellen. We staan bijvoorbeeld uitgebreid stil bij een grote opgraving uit de jaren ’70 aan de oevers van het Burgumer Mar en kijken naar recent onderzoek bij Sumar in het kader van de aanleg van de Centrale As. Maar we besteden ook veel aandacht aan de verschillende Friese stientsjesikers, die een onmisbare rol spelen in het onderzoek naar de Midden-Steentijd in Fryslân.

In de reeks Archeologie in Fryslân komen de verschillende historische landschappen van Fryslân aan bod. Elk deel biedt een overzicht van de resultaten van oud en nieuw onderzoek naar de wisselwerking tussen het landschap en zijn bewoners door de eeuwen heen.

Auteurs: Marcel Niekus & Yuri van Koeveringe
Vormgeving & fotografie: Frans de Vries
Formaat: 21×25 cm
Omvang: 112 blz.
Uitgave: oktober 2018
Prijs: €15,90