11. De Schierstins, middeleeuws torenkasteel in Feanwâlden

Prijs € 15,90
Bestel

Archeologie in Fryslân deel 11.

In de late middeleeuwen was het Friese landschap bezaaid met kleine kastelen. Recente wetenschappelijke onderzoeken wijzen op de aanwezigheid van 700 versterkte adellijke woonhuizen. In de meeste gevallen ging het om torenstinzen: eenvoudige stenen torens op omgrachte heuveltjes, waar de eigenaar zich met zijn familie kon terugtrekken als er gevaar dreigde.

Aan het einde van de middeleeuwen vervulden de torenstinzen een belangrijke rol in de bloedige Friese oorlogen. Tegen de opkomst van sterke kanonnen waren zij echter niet bestand en vanaf 1500 hadden de kasteeltjes geen verdedigingsfunctie meer. Sommige stinzen werden vervolgens verbouwd en uitgebreid tot deftige adellijke states, maar de meeste exemplaren zijn geleidelijk verdwenen door sloop of verval. De Schierstins in Feanwâlden bleef als enige middeleeuwse exemplaar bewaard en staat centraal in dit boek.

In de reeks Archeologie in Fryslân komen de verschillende historische landschappen van Fryslân aan bod. Elk deel biedt een overzicht van de resultaten van oud en nieuw onderzoek naar de wisselwerking tussen het landschap en zijn bewoners door de eeuwen heen. Deel 11 is net zoals het zeer succesvolle deel 10 het resultaat van een samenwerking tussen Erwin Boers en Frans de Vries.

Auteur: Erwin Boers
Vormgeving & fotografie: Frans de Vries
Formaat: 21×25 cm
Omvang: 112 blz.
Uitgave: 2016