Archeologiedag 2019

11 januari 2019 Archeologie

Nog enkele plekken beschikbaar, vol = vol!

We hebben voor deze tweede editie van de archeologiedag een gevarieerd programma samengesteld rondom het thema publieksbereik, met in de ochtend prikkelende presentaties en in de middag nuttige workshops.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 januari 2019 in het Observeum, Menno van Coehoornweg 9 te Burgum, waar afgelopen najaar het elfde Steunpunt is geopend. De kosten voor deze dag bedragen €5 per persoon, dit is inclusief koffie en thee en een  lunch in het Observeum, verzorgd door restaurant De Pleats.

Zou u in verband met de catering uiterlijk 14 januari willen doorgeven of u / uw organisatie aanwezig zal zijn en zo ja, met hoeveel personen? Aanmelden kan via secretariaat@erfgoedpubliek.nl of 058-8700130. Samen met uw aanmelding kunt u ook eventuele dieetwensen doorgeven en aangeven welke twee workshops u wilt volgen. Alvast hartelijk dank en heel graag tot ziens de 21e!

Programma

09:30   Inloop
10:00  
Opening – Mirjam Pragt (directeur St. Erfgoed & Publiek)
10:05  
Steunpunten: stand van zaken – Johan van Gent (adviseur archeologie St. Erfgoed & Publiek)
10:15  
Van vondsten tot VR: de activiteiten in het Hist. Centrum Leeuwarden – Hester Postma (HCL)
10:45   Koffie en thee
11:15  
Skeletten bij Boksum: hoe ga je om met een bijzondere vondst? – Wiepkje Elsinga & Alex Brokke
(Antea Group)
11:45  
Steunpunt nieuwe stijl: de gemaakte keuzes in de nieuwe expositie in Burgum – Nadine Vukkink
(Toentertijde)
12:15   Lunch
13:00  
Workshopronde I
13:45   Workshopronde II

Workshops:
*          Slim gebruik van social media – Eelco Kersloot (marketing & communciatie St. Erfgoed & Publiek)
*         
Persberichten: hoe spring je er uit?  – Margreet Hiemstra (Omrop Fryslân)
*          Vitrines inrichten: theorie & praktijk – Babke Dekker (Hofmeijer Dekker Ontwerpers) & Mirjam Pragt

Per ronde kiest u één van de drie workshops, uw keuze moet u vooraf doorgeven.

14:30   Afsluiting en mogelijkheid om exposities Observeum te bezoeken