Combi Alexanderkerk en Claercamp museum

30 augustus 2016

In de zomervakantie t/m 10 september kunt u een combinatiebezoek brengen aan de Alexanderkerk en het Klooster Claercamp museum te Rinsumageast.
De Alexanderkerk uit de 11e eeuw heeft ondermeer een crypte, uniek voor Noord Nederland. Tevens is er een impressie te zien van de zg. Eppo steen, ooit ingemetseld in de muur, en bijzondere grafplaatjes uit de grafkelders.
Het voormalige Klooster Claercamp uit 1165 was eens het eerste en grootste cisterciënzer klooster van Noord Nederland. Thans is er op het terrein een museum gevestigd. U bent van harte welkom!
Klooster Claercamp museum te Rinsumageest

Beide locaties zijn op woensdag- en zaterdagmiddag in het kader van Tsjerkepaad geopend voor toeristen en belangstellenden. Op woensdagmiddag is het kloostermuseum open op afspraak (o.v.b.): u kunt dit kenbaar maken tijdens uw bezoek aan de Alexanderkerk in Rinsumageest.
Open: woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Toegang: Alexanderkerk een vrijwillige bijdrage (eventueel) en het klooster Claercamp museum slechts 2,50 (kinderen t/m 12 jaar gratis).
Zie ook www.alexanderkerk.nl en www.kloosterclaercamp.nl