Een vondst gedaan?

23 juli 2019 Archeologie blog

Een archeologische vondst gedaan, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, fietstocht of tijdens het spitten in uw eigen tuin? Of iets gevonden tijdens het zoeken met de metaaldetector?

Vondsten kunnen veel informatie geven over het archeologisch bodemarchief; ook een enkele kleine vondst kan al een groot verhaal vertellen. Daarom is in de nieuwe Monumentenwet vastgelegd dat deze vondsten moeten worden gemeld bij het Ministerie van OCW (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), de gemeente of de provincie waarin de vondst is gedaan. Melden betekent niet dat u de vondst ook moet inleveren; als u de vondst op uw eigen terrein hebt gedaan dan bent u de vinder, en dus eigenaar van de vondst. U hebt recht op 100 % van de waarde van de vondst.

Heeft u een vondst gedaan op het terrein van een ander? Dan bent u nog steeds de vinder maar niet de eigenaar van de vondst. U hebt recht op 50 % van de waarde van de vondst. Heeft u een vondst gedaan op het terrein waar een archeologische opgraving plaatsvindt? Dan hoort de vondst bij de opgraving en zal deze uiteindelijk worden ondergebracht in een provinciaal archeologisch depot. Vanuit dit depot kunnen vondsten door musea of door bijvoorbeeld een archeologisch steunpunt in bruikleen worden genomen.

Als u uw toevalsvondst gaat melden bij de provincie of de gemeente, dan kunt u dit doen door een korte omschrijving van de vondst te geven. Wanneer u een foto kunt bijvoegen van de vondst, geeft dit ook vaak al heel veel informatie. Bij het geven van een omschrijving kunt u denken aan de volgende punten, voor zover u hierover een idee heeft: