Het veldwerk is afgerond en nu? Verslag van Bas Mooij (Deel 5)

20 augustus 2018 Aardewerk Archeologie blog Middeleeuwen

Veel mensen zijn bekend met de werkzaamheden die archeologen in het veld uitvoeren. De opgravingen en veldkarteringen zijn vaak toegankelijk voor het publiek en dit geeft een goed inzicht in het veldwerk van een archeoloog. Het leek mij daarom interessant om eens een inkijkje te geven in het archeologische proces wat begint na het afronden van de veldwerkzaamheden.

Na het veldwerk begint de volgende fase van het onderzoek: het verwerken van het vondstmateriaal. Voordat het aardewerk gedetermineerd kan worden moet het eerst worden gecontroleerd, schoongemaakt, gesorteerd en verpakt.

Controle

Na het afronden van het veldkarteren beginnen de onderzoekers eerst met een controle waarbij gekeken wordt of al het vondstmateriaal dat is verzameld in het veld ook is aangekomen bij de universiteit in Groningen. Na deze controle worden alle vondstzakken op volgorde van vondstnummer gelegd. Alle vakken zijn namelijk ingedeeld in raaien en elk vak heeft een eigen nummer gekregen. Als al het materiaal op volgorde ligt wordt het verpakt in dozen en tijdelijk opgeslagen in het depot van de universiteit.

Nadat al het vondstmateriaal is geïnventariseerd wordt er een planning gemaakt om zo efficiënt mogelijk het materiaal te verwerken. Hierna wordt volgens planning het vondstmateriaal per perceel gewassen.

Wassen

Het vondstmateriaal wordt eerst geweekt in lauwwarm water waarna het op een zeef wordt gewassen met lauwwarm water en een borstel. Tijdens het wassen wordt belangrijk vondstmateriaal al gescheiden en apart gewassen. Tijdens het wassen wordt ook het materiaal dat niet belangrijk is voor het onderzoek weggegooid: keien, kiezelstenen en plastic. Het gewassen en gesorteerde materiaal wordt in rekken op een krant uitgelegd. Deze rekken worden daarna in een speciale droogkast gelegd. In de droogkast wordt warme lucht gecirculeerd, hierdoor droogt het aardewerk. Het materiaal is dan na ongeveer één a twee dagen droog.

Sorteren en verpakken

Het droge schone materiaal wordt vervolgens in nieuwe vondstzakken gedaan en weer op volgorde in dozen gezet. Op deze manier is het vondstmateriaal veilig verpakt en makkelijk te traceren. Na het onderzoek kunnen de dozen zonder aanpassingen naar het centrale depot van Noord-Nederland in Nuis gebracht worden.