Nieuwe Stichting Erfgoed & Publiek van start

01 november 2016
Stichting Erfgoed & Publiek

Gedeputeerde Sietske Poepjes en gedeputeerde Johannes Kramer lanceerden vanmiddag, tijdens het open huis van Museumfederatie Fryslân, de nieuwe Stichting Erfgoed & Publiek!

Museumfederatie Fryslân richtte de nieuwe stichting op. De Museumfederatie wordt gevraagd voor activiteiten voor andere organisaties dan musea; door de provincie zelf voor de ondersteuning van de archeologische steunpunten: op dit moment 10 stuks. Ook voor educatieprojecten, vooral voor erfgoededucatie, worden ze gevraagd. Het team is door die opdrachten en projecten gegroeid naar 10 personen. Museumfederatie Fryslân is op de Turfmarkt uit haar jas gegroeid en heeft zich vanaf augustus 2016 in het voormalig woonhuis en architectenbureau van Piet de Vries gevestigd.

Stichting Erfgoed & Publiek is een projectorganisatie die inwoners en bezoekers cultureel erfgoed in Fryslân laat ervaren. Dit doen ze door activiteiten te ontplooien die voor organisaties in het cultureel erfgoed een stap vooruit zijn. Ze streven naar borging van die kwaliteitsverbetering. Samenwerken staat centraal. Met elkaar kunnen de partijen uit het erfgoedveld activiteiten realiseren die individueel niet mogelijk zijn, die passen bij de behoefte van het publiek met doorontwikkeling in de jaren erna.
Stichting Erfgoed & Publiek onderhoudt netwerken op het gebied van erfgoed, initieert, ontwikkeld en coördineert projecten, deelt kennis op het gebied van publiek & educatie, marketing & communicatie en (digitaal) collectie & informatiebeheer.