Steunpunt in gemeentehuis Kollumerland c.a.

28 juni 2016 Pingoruïnes vuursteen

Het Archeologisch Steunpunt van Kollum, onderdeel van Oudheidkamer Mr. Andreae, staat sinds twee weken in de centrale hal van het gemeentehuis van Kollumerland c.a. Het Steunpunt blijft zo toegankelijk voor het publiek terwijl er wordt gewerkt aan de herinrichting van de Oudheidkamer. Afgelopen maand verhuisde de Oudheidkamer van het voormalige postkantoor aan de Eyso de Wendtstraat naar Multifunctioneel Centrum Oostenburg.

De gemeente Kollumerland c.a. kenmerkt zich door allerlei verschillende landschappen. Van zeeklei en dijken in het noorden tot en met zand en veen in het zuiden. Het Archeologisch Steunpunt laat het ontstaan van deze landschappen zien aan de hand van vondsten, foto’s en gedetailleerde maquettes. Speciale aandacht is er voor pingoruïnes: bijzondere overblijfselen uit de laatste ijstijd. In de gemeente Kollumerland c.a. liggen minstens 25 pingoruïnes!

Het gemeentehuis is open van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 en bovendien op woensdag van 16:00 tot 19:30. Adres: Van Limburg Stirumweg 18, Kollum.