“De Schierstins” is verschenen!

22 september 2016

22 september 2016 nam gedeputeerde Johannes Kramer “De Schierstins” in ontvangst, het gloedjenieuwe elfde deel uit de serie Archeologie in Fryslân! Het boek over het middeleeuwse torenkasteel van Feanwâlden is binnenkort te koop bij diverse boekwinkels maar ook via de Archeologische Steunpunten en via deze website.

11. De Schierstins, middeleeuws torenkasteel in Feanwâlden