Subsidie Terpinformatiecentrum te Hegebeintum

03 juli 2019

Voor de bouw en inrichting van een nieuw bezoekerscentrum bij de terp Hegebeintum is er door het Waddenfonds een half miljoen toegezegd.  In het nieuwe Terpeninformatiecentrum zal het verhaal van het ontstaan van en leven op de terpen en wierden en de invloed van het water op deze regio voor de bedijking op een betere manier worden gepresenteerd dan voorheen mogelijk was. Naar verwachting start de bouw begin 2020 en heropent het bezoekerscentrum begin 2021.

Naast de aanvraag van bezoekerscentrum te Hegebeintum zijn nog negen andere aanvragen gehonoreerd waaronder, de herbouw van de korenmolen op Vlieland en een uitbreiding van de expositieruimte van het visserijmuseum te Termunterzijl. Hiermee investeert het Waddenfonds in totaal 4 miljoen euro in de regio