Website Archeologische steunpunten Fryslân

28 oktober 2015

De website archeologie.frl is in ontwikkeling!

De kern van dit platform wordt gevormd door de Archeologische Steunpunten in Fryslân. Op deze website is informatie te vinden over de inhoud van de steunpunten, activiteiten in de steunpunten, interessante boeken, maar ook nieuws over onderzoek, opgravingen, actualiteiten en andere initiatieven op het gebied van archeologie in Fryslân.