Bijzondere spinklos van het Oldehoofsterkerkhof

Leeuwarden

De spinklossen van het Oldehoofsterkerkhof zijn stuk voor stuk bijzonder, met een datering die varieert van de eerste eeuwen van de jaartelling tot aan de late middeleeuwen. Tijdens de opgraving van de terp in 2005/2006 zijn er niet veel spinklossen gevonden, voornamelijk omdat ze door hun kleine formaat gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Hoewel officiële instanties minutieus onderzoek hebben verricht, was het onvermijdelijk dat er niet-onderzochte grond naar de stort werd gebracht. Voor amateurarcheologen bood dit een unieke kans om de stortgrond nauwkeurig te doorzoeken. Vooral na enkele regenbuien kwam er veel archeologisch materiaal tevoorschijn. Amateurarcheologen hebben veel van dit materiaal veilig kunnen stellen, en deze vondsten zijn nu geregistreerd in het archeologisch databestand van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

Een van de meest opvallende vondsten is deze spinklos met een kruisvorm. De vorm is op zich niet uniek, maar hij is wel bijzonder voor de vondsten uit de terp Oldehove.
De spinklos is met de hand gevormd. Het is niet duidelijk waar dit gebeurt is, aangezien er op de locatie geen restanten van een pottenbakkersoven ontdekt zijn. De klos kan worden gedateerd in de eerste eeuwen van de jaartelling. Deze datering is gebaseerd op in de omgeving aanwezige aardewerkfragmenten van dezelfde ouderdom.

 

Met dank aan Meindert Ley.