De Fibula van Wijnaldum

Wijnaldum Middeleeuwen Terpen Wijnaldum

Wat is het: mantelspeld

Waar gevonden: rondom Wijnaldum

Materiaal: goud met almandijn

Datering: ongeveer 625 na Christus

Te bekijken: ja, in het Fries Museum

Fotomateriaal: eigendom van Fries Museum, Leeuwarden; Collectie Provincie Fryslân