Deken

Leeuwarden stad

Wat is het: Fragmenten van (vermoedelijk) een deken van oorspronkelijk grijze wol.

Waar gevonden: in de stortgrond van een bouwput aan de Speelmansstraat in Leeuwarden.

Datering: Volle Middeleeuwen (800 – 1300 na Chr)

Te bekijken: in het Archeologisch Steunpunt Leeuwarden.