Weefgewicht

Berlikum Aardewerk kloosters Terpen

Wat is het: Weefgewicht

Waar gevonden: Berlikum – Kleaster Anjum

Materiaal: Aardewerk

Datering: Onbekend

Te bekijken: Deze vondst wordt op dit moment onderzocht en is nog niet tentoongesteld.

Foto: De foto is gemaakt door B.J. Mooij. De weergegeven schaalbalk is 5 cm lang.

Extra informatie: De vondsten van weefgewichten tonen aan dat met behulp van spinklosjes lokaal draad werd verwerkt tot weefsels (Nicolay 2008, 350).

Aanspanners van het verticale draadwerk
Tot in de 19de eeuw waren er in Scandinavië weefgewichten in gebruik die het verticale draadwerk in het weefgetouw aanspanden. We weten dat weefgewichten op deze manier al voor de Middeleeuwen worden gebruikt. Er zijn namelijk verschillende voorbeelden bekend uit een Middeleeuwse en oudere contexten waarbij rijen weefgewichten terug zijn gevonden in verbrande hutkommen (Hoffmann, 1964).

Lokaal en gefragmenteerd
Weefgewichten zijn over het algemeen lokaal vervaardigd. Doordat de weefgewichten over het algemeen minder hard worden gebakken zijn ze vaak gefragmenteerd (Nicolay 2008, 350). De weefgewichten worden gedateerd op basis van de archeologische context waarin het gewicht is gevonden. Indien deze context mist, zoals bij een veldkartering, kunnen de gewichten niet gedateerd worden. Weefgewichten bevatten zelf namelijk geen dateerbare kenmerken (Nicolay 2008, 350).

 

Gebruikte bronnen

Hoffmann, M., 1964: The warp-weighted loom. Studies in the history and technology of an ancient implement. Oslo.

Nicolay, J.A.W., 2008: De Keramische artefacten: aanwijzingen voor spinnen, weven, spel en jachtpraktijken. In: J.A.W. Nicolay: Opgravingen bij Midlaren: 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal (= Groningen Archaeological Studies 7). Groningen.