Zwaardkapjes

Leeuwarden metaal stad

Wat is het: Bronzen ‘kapjes’ om een leren zwaardschede tegen de scherpe punt van een zwaard te beschermen.

Waar gevonden: bij een opgraving aan de Eewal / Zuupsteeg in Leeuwarden.

Datering: Volle Middeleeuwen (1050 – 1250 na Chr.)

Te bekijken: in het Archeologisch Steunpunt Leeuwarden.